ประธาน กกต. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร