กกต. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร