รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมชี้แจงเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ภารกิจสืบสวน ไต่สวน และดำเนินคดีเลือกตั้งการทำสำนวนคดีเลือกตั้งท้องถิ่นและการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร