รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง