"กกต.ปกรณ์ และ กกต.ฐิติเชฏฐ์" ตรวจเยี่ยมรายงานตัว พตส.10 (ในลำดับที่ 51 - 100)