ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรทดสอบระบบ วันที่ 20 ก.ย. 2562