รหัสพรรค 218

พรรคกล้าธรรม ( กธ )

KLATHAM PARTY ( KT )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 - เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 นายศุภกิต ปัญญา นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายประสิทธิ์ หนักตื้อ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นางสาวพนัฐดา กันทา กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายวิชัย เป็นพนัสสัก กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายกิจภพ กัณฑมิตร กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นางสาวธัศชล บุญแสนไชย กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นางสาวคำแปง ทำนา กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 269 หมู่ 4 ถ.ดอกคำใต้-เชียงคำ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 24,082
ภาคเหนือ 5,568
ภาคกลาง 6,455
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,117
ภาคใต้ 2,942

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 6
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภาคใต้ 1

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 46
ภาคเหนือ 13
ภาคกลาง 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12
ภาคใต้ 6

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง