ข่าวเด่น

กกต. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เกี่ยวกับพรรคการเมือง

กกต. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา

กกต. จัดสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย